Skip to content

Tanzania

Som det østlige Afrikas stabiliserende nation, er potentialet for investeringer I det tanzaniske marked let at få øje på. Politisk stabilitet i en urolig region, økonomisk vækst og en geografisk nøgleposition gør Tanzania interessant for danske virksomheder. De seneste ti år har væksten gennemsnitlig ligget på 7 procent, og med den voksende økonomi følger en øget appetit efter udenlandske produkter og knowhow.

Dar es Salaam, Tanzania dynamiske og økonomiske centrum, symboliserer om noget Tanzanias voksende økonomi med sine mange skyskrabere, der udgør byens nye skyline. Strategisk placeret ved det Indiske Ocean fungerer ”Fredshavnen” som primær transportvej for varer til de omkringliggende lande uden adgang til havet. Trafikken på havnen, som kan bryste sig af at være den fjerde største havn på den afrikanske østkyst, er samtidig et symbol på en spirende middelklasse, som i stigende grad efterspørger varer og produkter fra udlandet.

Den høje økonomiske vækst de seneste år har koncentreret sig indenfor telekommunikation, bankvirksomhed og minedrift. Der indtræder hvert år op imod 800,000 unge på arbejdsmarkedet og investeringer med højt beskæftigelsespotentiale har høj prioritet. Samtidig beskæftiges knap 80 % af befolkningen indenfor landbruget, som traditionelt har været small scale og baseret på primærproduktion med lav forarbejdning. Der er udtalt behov for agribusiness, og forarbejdning af landbrugets afgrøder.

Landets nye præsident, John Magufuli, har siden sin tiltrædelse i november2015 haft stor fokus på bekæmpelse af korruption og nedbringelse af spild i den offentlige sektor. Samtidig har han et stort ønske om at fremme den private sektors investeringer i Tanzania gennem etablering af offentlige private partnerskaber. En netop lanceret femårs plan sætter industrialisering som mål med udgangspunkt i landbruget, som dermed skal sikre Tanzania status som mellemindkomstland i 2025.

Danmarks vareeksport til Tanzania beløb sig i 2015 til DKK 64 mio. Vareeksporten er især koncentreret om specialmaskiner til industri, databehandlingsudstyr, apparater til telekommunikation, samt mejeriprodukter og fugleæg. Danmarks import fra Tanzania var DKK 24 mio. i 2015. Importvarer er hovedsageligt rå animalske og vegetabilske materialer. Eksport af tjenesteydelser beløb sig til DKK 388 mio. i 2014, hvoraf søtransport udgjorde DKK 153 mio.

Flere danske virksomheder er allerede etableret i Tanzania. Sværvægtere som Mærsk, Cowi, Niras og Desmi har stadfæstet danske virksomheder som topprofessionelle og leveringsdygtige. Haldor Topsøe forventes som en af tre partnere i et konsortium at investere i en kunstgødningsfabrik i det sydlige Tanzania i de kommende år. Byggeriet forventes påbegyndt senere i år.

Danidas nye erhvervsinstrument med en partnerskabsfacilitet for støtte til danske virksomheder til at igangsætte partnerskaber i udviklingslande, samt en projektudviklingsfacilitet for danske virksomheder, der planlægger et større investeringsprojekt, forventes iværksat i løbet af sommeren 2016. Den danske ambassade i Tanzania vil fra første oktober 2016 kunne tilbyde udlejning af lokaler til dansk registrerede virksomheder og institutioner, der ønsker at etablere sig på det tanzaniske marked.